Albue

trykkbølgebehandling undarm albue 2 700

Trykkbølgebehandling av seneskade og senebetennelse i albue

Trykkbølgebehandling benyttes mot seneskade og senebetennelse i albuen. Trykkbølgebehandling er effektivt mot tennisalbue (lateral epikondylit), golfalbue (medial epikondylit), musearm og senebetennelser i albuen – da behandlingsformen har en rekke fysikalske positive effekter mot slike diagnoser som medfører kortere tilhelingstid og økt reparasjon i de behandlede områdene.

 

Noen av disse diagnosene i albue inkluderer:

ALBUEtendinoSE (SENESKADE I ALBUEN)

Tendinose betyr seneskade. En seneskade i albuen kan oppstå grunnet repetitivt arbeid, overbelastning eller kasteskader (f.eks. i håndball).

Golfalbue (Medial epikondylit)

Det medisinske ordet for golfalbue er medial epikondylit, Dette er en diagnose som indikere seneskade (tendinose) på håndleddsfleksorene (de musklene og senene som bøyer håndleddet framover).

Karakteristiske symptomer er smerter på innsiden av albuen mot det anatomiske landemerket kalt den mediale epikondylen. I likhet med tennisalbue kan denne diagnosen også bidra til håndleddsmerter og nedsatt funksjon i hånd / håndledd.

MUSEARM

Musearm benyttes – i disse dager – som en uspesifikk diagnose i forhold til overbelastningsskader i albuen. Ved nærmere utredning og klinisk undersøkelse så vil man ofte oppdage at man kan finne en mer nøyaktig diagnose (f.eks. lateral epikondylit) – og utarbeide en behandlingsplan utifra dette.

PARTIELL RUPTUR AV Sener i albuen

Trykkbølgebehandling kan benyttes for å gi raskere tilheling og stimulere reparasjon inn mot det skadde senevevet. Forskning (se nedenfor) har vist god effekt på behandling av slik problematikk.

Senebetennelse i albuen (Albuetendinitt)

Senebetennelse i albuen kalles for albuetendinitt – hvor tendinitt er et medisinsk begrep for senebetennelse. En slik betennelse kan forekomme pga feilbelastning, overbelastning eller idrettsskader (f.eks. idretter som involverer mye kasting slik som håndball.

Nyere forskning har vist at de aller fleste tendinitter ikke er betennelser, men heller seneskader (tendinoser) – og at slik feildiagnostisering kan bety forsinket behandling og tregere tilhelingstid for den rammede pasienten.

TENNISALBUE (LATERAL EPIKONDYLIT)

Tennisalbue (medisinsk term: lateral epikondylit) er en diagnose som betyr at det er en seneskade (tendinose) i håndleddsekstensorene (de musklene og senene som bøyer håndleddet bakover).

En slik skade kan gi smerter på utsiden av albuen mot den laterale epikondylen der disse musklene fester – men kan også gi nedsatt grepstyrke og smerter mot håndleddet. Trykkbølgebehandling er en trygg og godt dokumentert behandlingsform mot denne diagnosen.

 


Les mer om de ulike behandlingsområdende som trykkbølgebehandling kan brukes på ved å klikke her.

Forskning: Effekt av trykkbølgebehandling mot albuesmerter

En studie utført i 2014 (Bayram et al) konkluderte med at trykkbølgebehandling var en effektiv behandling mot lateral epikondylit (tennisalbue) og resultatene viste nedgang i både smerter, samt bedre funksjon.  Annen forskning har også vist (Hsu et al, 2017) positiv effekt i forhold til trykkbølgebehandling av delvis avrevne sener i form av økt reparasjon og raskere tilheling.

Hvordan utføres behandlingen?

Når man utfører trykkbølgebehandling så har man et trykkbølgeapparat og en probe. Trykkbølgebehandling fungerer ved at konsentrerte høy-energiske trykkbølger rettes inn – via proben – mot smertefulle områder og muskuløst vev rammet av subakutte, subkroniske eller kroniske plager.

 

Denne energien promoterer økt regenerasjon og reparasjon i det behandlede området på flere måter. Det er grunnet denne responsen at selve behandlingen og dagene etter behandling kan oppleves ømme og sensitive i det behandlede området.

 

Hvor mange behandlinger man trenger er avhengig av diagnosen, varighet og andre faktorer – men stort sett vil man ha hatt en god effekt i løpet av 5-8 behandlinger.

Ønsker du en time?

Hvis du ønsker utredning / behandling for din problematikk så ber vi deg om å kontakte oss for en uforpliktende samtale. Du kan også booke time online (døgnåpent).

book online knapp

TIPS: FÅ 50 KR AVSLAG PÅ DIN FØRSTEGANGSKONSULTASJON

Skriv gjerne inn «anbefalt av trykkbolgebehandlingraaholt.no» når du bestiller time online for å få 50 kr avslag på din første konsultasjon ved bruk av online booking.

 

Kilde / forskning:

Efficacy of extracorporeal shock wave therapy in the treatment of lateral epicondylitis. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 33–38.

Healing of Achilles tendon partial tear following focused shockwave: a case report and literature review. J Pain Res. 2017; 10:1201-1206.