Fot

Trykkbølgebehandling av Smerter, Seneskade og Senebetennelse i Foten

Trykkbølgebehandling benyttes mot seneskade og senebetennelse i foten. Trykkbølgebehandling er effektiv mot diverse diagnoser som kan gi fotsmerter og symptomer, blant annet mot senebetennelser og seneskader. Denne behandlingsformen har en rekke positive fysikalske effekter mot slike diagnoser som medfører kortere tilhelingstid og økt reparasjon i de behandlede områdene.

 

Noen av disse diagnosene i foten inkluderer:

 

Artrose i fotleddene

Personer kan oppleve nedsatt gangfunksjon og smerter ved leddslitasje. Med tanke på at man bruker føttene hver bidige dag så kan dette fort bli frustrerende og plagsomt. Trykkbølgebehandling kan benyttes mot denne type plager med den hensikten å stimulere økt reparasjonsrespons rundt det affekterte området.

Hælspore

Hælspore forekommer ofte i kombinasjon med langvarige plantar fasciit – og kan gi smerter i fotbladet, men da særlig i framkant av hælbenet. Selve hælsporen er kalsiumdannelse i senen – en “forkalkning”. Slike forkalkninger er noe av det som trykkbølgebehandling fungerer aller best mot – være seg i skulder, kne eller hæl.

Myalgi / Muskeldysfunksjon i Fotbladet

Plaget med kramper eller smerter under føttene? Trykkbølgebehandling kan benyttes mot smerter i fotbladet som skyldes muskulær dysfunksjon, seneskade eller senebetennelse. Bl.a. benyttes det mot den ganske vanlige diagnosen plantar fasciit og hælspore.

Partiell ruptur av sener (Delvis seneavrivning)

Forskning har vist at trykkbølgebehandling kan være et effektivt behandlingsverktøy i diagnoser der man ser delvis avrevne sener (Hsu et al, 2017) – og at det medfører kortere tilhelingstid og symptomlindring.

Plantar fasciit

Plantar fasciit eller plantar fasciose betyr at seneplaten under fotbladet er skadet eller betent. Trykkbølgebehandling er en dokumentert effektiv behandlingsform mot denne relativt vanlige “folkeplagen”.

Senebetennelse (TENDINITT)

Sener i foten kan rammes av betennelse – hvis dette oppstår kalles det for tendinitt. Tendinitt i foten og tilhørende strukturer kan oppstå grunnet overbelastning over lengre tid der senen ikke får mulighet til å reparere seg selv tilstrekkelig mellom øktene.

Seneskade (TENDINOSE)

Tendinose er et synonym for seneskade. Skader på senene i føttene kan forekomme i idrett, gradvis overbelastning over tid eller plutselig feilbelastning.

Stressbrudd i foten

Stressbrudd i foten kan være langvarig og tidvis ikke tilhele seg selv på en god måte. Som understreket i en studie (Leal et al, 2015) i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Surgery så har trykkbølgebehandling en bevist effekt mot denne skadetilstanden – og deres anbefaling, grunnet at denne behandlingsformen er trygg, effektiv og ikke-invasiv, er at dette bør være førstevalget ved behandling av slike plager. Dette bekreftes av andre studier (Gerdesmeyer et al, 2015) som også har bevist at trykkbølgebehandling stimulerer benvekst i behandlingen av slike tilstander.

 

Trykkbølgebehandling i behandling av stressfrakturer fungerer ved at:

  • Trykkbølgebehandlingen stimulerer benvekst og neovaskulærisering (ny blodtilførsel) i områder rammet av avaskulær nekrose og områder der stressbrudd ikke har grodd sammen.
  • Anbefales av det mest anerkjente kirurgiforskningstidsskriftet grunnet at forskning har vist meget gode resultater i behandling av stressbrudd – der idrettsutøvere og mosjonister har kunnet returnere til trening betydelig raskere enn kontrollgruppen i slike studier (de som ikke mottok trykkbølgebehandling).

 


Les mer om de ulike behandlingsområdende som trykkbølgebehandling kan brukes på ved å klikke her.

Forskning: Effekt av trykkbølgebehandling mot fotsmerter

Flere studier har vist at trykkbølgebehandling kan stimulere benvekst og tilheling ved stressfrakturer (Gerdersmeyer et al, 2015 – Leal et al, 2015)

Forskning har vist (Hsu et al, 2017) positiv effekt i forhold til trykkbølgebehandling av delvis avrevne sener i form av økt reparasjon og raskere tilheling.

Hvordan utføres behandlingen?

Når man utfører trykkbølgebehandling så har man et trykkbølgeapparat og en probe. Trykkbølgebehandling fungerer ved at konsentrerte høy-energiske trykkbølger rettes inn – via proben – mot smertefulle områder og muskuløst vev rammet av subakutte, subkroniske eller kroniske plager.

 

Denne energien promoterer økt regenerasjon og reparasjon i det behandlede området på flere måter. Det er grunnet denne responsen at selve behandlingen og dagene etter behandling kan oppleves ømme og sensitive i det behandlede området.

 

Hvor mange behandlinger man trenger er avhengig av diagnosen, varighet og andre faktorer – men stort sett vil man ha hatt en god effekt i løpet av 5-8 behandlinger.

Ønsker du en time?

Hvis du ønsker utredning / behandling for din problematikk så ber vi deg om å kontakte oss for en uforpliktende samtale. Du kan også booke time online (døgnåpent).

book online knapp

TIPS: FÅ 50 KR AVSLAG PÅ DIN FØRSTEGANGSKONSULTASJON

Skriv gjerne inn «anbefalt av trykkbolgebehandlingraaholt.no» når du bestiller time online for å få 50 kr avslag på din første konsultasjon ved bruk av online booking.

 

Kilde / forskning: 

Current concepts of shockwave therapy in stress fractures. International Journal of Surgery. Volume 24, Part B, December 2015, Pages 195-200

Healing of Achilles tendon partial tear following focused shockwave: a case report and literature review. J Pain Res. 2017; 10:1201-1206.

Osteogenetic effect of extracorporeal shock waves in human. International Journal of Surgery Volume 24, Part B, December 2015, Pages 115-119