Hæl

trykkbølgebehandling fotblad 700

Trykkbølgebehandling av Hæl | Hælspore, Plantar fasciit, Seneskade / Senebetennelse mm.

Hælspore, plantar fasciit, seneskader er diagnoser som ofte rammer hælen. Trykkbølgebehandling av hæl er en effektiv og trygg behandlingsform som ofte benyttes mot denne type diagnoser og skader.

Trykkbølgebehandling brukes mot stramme muskler / muskelknuter, seneskade og senebetennelse – og er en behandlingsform som kan benyttes mot en rekke diagnoser som kan gi smerter i hælen. Denne behandlingsmetoden har flere positive fysikalske effekter mot slike diagnoser som medfører bedre blodsirkulasjon, kortere tilhelingstid og økt reparasjon i de behandlede områdene.

 

Noen av disse diagnosene i hælen inkluderer:

ARTROSE

Personer kan oppleve nedsatt gangfunksjon og smerter ved leddslitasje. Med tanke på at man bruker føttene hver bidige dag så kan dette fort bli frustrerende og plagsomt. Trykkbølgebehandling kan benyttes mot denne type plager med den hensikten å stimulere økt reparasjonsrespons rundt det affekterte området.

HÆLSPORE

Hælspore forekommer ofte i kombinasjon med langvarig plantar fasciit – og kan gi smerter i fotbladet, men da særlig i framkant av hælbenet. Selve hælsporen er kalsiumdannelse i senen – en «forkalkning». Slike forkalkninger er noe av det som trykkbølgebehandling fungerer aller best mot – være seg i skulder, kne eller hæl.

MYALGI / MUSKELDYSFUNKSJON

Plaget med smerter i hælen? Trykkbølgebehandling kan benyttes mot smerter i hælen som skyldes muskulær dysfunksjon, seneskade eller senebetennelse. Bl.a. benyttes det mot den ganske vanlige diagnosen plantar fasciit og hælspore.

PARTIELL RUPTUR AV SENER (DELVIS SENEAVRIVNING)

Forskning har vist at trykkbølgebehandling kan være et effektivt behandlingsverktøy i diagnoser der man ser delvis avrevne sener (Hsu et al, 2017) – og at det medfører kortere tilhelingstid og symptomlindring.

PLANTAR FASCIIT

Plantar fasciit eller plantar fasciose betyr at seneplaten i framkant av hælbenet er skadet eller betent. Trykkbølgebehandling er en dokumentert effektiv behandlingsform mot denne relativt vanlige «folkeplagen».

SENEBETENNELSE (TENDINITT)

Sener inn mot hælen kan også rammes av betennelse – hvis dette oppstår kalles det for tendinitt. Tendinitt i hælen og tilhørende strukturer kan oppstå grunnet overbelastning over lengre tid der senen ikke får mulighet til å reparere seg selv tilstrekkelig mellom øktene.

SENESKADE (TENDINOSE)

Tendinose er et synonym for seneskade. Skader på senene i hæl og fot kan forekomme i idrett, gradvis overbelastning over tid eller plutselig feilbelastning.

 


Les mer om de ulike behandlingsområdende som trykkbølgebehandling kan brukes på ved å klikke her.

Forskning: Effekt av trykkbølgebehandling mot smerter og skader i  hælen

Myofascielt smertesyndrom (kronisk stram og vond muskulatur) er et problem som rammer majoriteten av befolkningen – en studie fra 2012 viste betydelig bedring i form av mindre smerter og nedsatt smertesensitivitet i de musklene som ble behandlet med trykkbølgebehandling i løpet av 4 behandlinger.

Forskning har vist (Hsu et al, 2017) positiv effekt i forhold til trykkbølgebehandling av delvis avrevne sener i form av økt reparasjon og raskere tilheling.

En annen studie vist god effekt mot langvarig plantar fasciit og hælspore med bedring i 79-82% av de behandlede (Lee et al, 2003)

Hvordan utføres behandlingen?

Når man utfører trykkbølgebehandling så har man et trykkbølgeapparat og en probe. Trykkbølgebehandling fungerer ved at konsentrerte høy-energiske trykkbølger rettes inn – via proben – mot smertefulle områder og muskuløst vev rammet av subakutte, subkroniske eller kroniske plager.

 

Denne energien promoterer økt regenerasjon og reparasjon i det behandlede området på flere måter. Det er grunnet denne responsen at selve behandlingen og dagene etter behandling kan oppleves ømme og sensitive i det behandlede området.

 

Hvor mange behandlinger man trenger er avhengig av diagnosen, varighet og andre faktorer – men stort sett vil man ha hatt en god effekt i løpet av 5-8 behandlinger.

Ønsker du en time?

Hvis du ønsker utredning / behandling for din problematikk så ber vi deg om å kontakte oss for en uforpliktende samtale. Du kan også booke time online (døgnåpent).

book online knapp

TIPS: FÅ 50 KR AVSLAG PÅ DIN FØRSTEGANGSKONSULTASJON

Skriv gjerne inn «anbefalt av trykkbolgebehandlingraaholt.no» når du bestiller time online for å få 50 kr avslag på din første konsultasjon ved bruk av online booking.

 

Kilde / forskning:  

Effect of extracorporeal shock waves on calcaneal bone spurs. Foot Ankle Int. 2003 Dec;24(12):927-30.

Extracorporeal Shock Wave Therapy in Myofascial Pain Syndrome of Upper Trapezius Ann Rehabil Med. 2012 Oct; 36(5): 675–680.

Healing of Achilles tendon partial tear following focused shockwave: a case report and literature review. J Pain Res. 2017; 10:1201-1206.