Hånd

Trykkbølgebehandling av seneskade og senebetennelse i hånden

Vondt i hendene? Nedsatt grepstyrke? Trykkbølgebehandling benyttes mot seneskade og senebetennelse i hånden. Trykkbølgebehandling er klinisk effektiv mot slike skader og smerter i hånden. Denne behandlingsformen har en rekke positive fysikalske effekter mot slike diagnoser som medfører kortere tilhelingstid og økt reparasjon i de behandlede områdene.

 

Noen av disse diagnosene i hånden inkluderer:

Artrose i de mindre leddene i hånden

Leddslitasje kan også ramme leddene inne i hånden som kan medføre nedsatt funksjon, samt smerter. Når dette rammer et så viktig område som hånden så kan problemet fort bli frustrerende – da er det godt å vite at trykkbølgebehandling kan benyttes mot denne type problematikk med henblikk på å øke blodsirkulasjon, bryte ned dysfunksjonelt og skadet vev, samt stimulere økt reparasjonsrespons rundt det affekterte området.

Senebetennelse (TENDINITT)

Senene i hånden kan, som alle andre sener, rammes av betennelse. På medisinsk sjargong er det riktige begrepet tendinitt. Arbeidsoppgaver eller annet arbeid som inkludere mye repetisjon over lengre tid kan føre til denne diagnosen.

Seneskade (TENDINOSE)

Tendinose betyr seneskade. Sener kan bli skadet hvis de blir feilbelastet eller overbelastet over tid – samtidig som de ikke får nok reparasjon og restitusjonstid.

TENOSYNOVITT

Tenosynovitt er en betennelsetilstand som kan ramme senevevet rundt det betente leddet. Bevegelse vil ofte være smertefullt og redusert.

For å gjenvinne tapt bevegelse så kan man benytte trykkbølgebehandling. Forskning (se nedenfor) har vist positiv effekt i behandling av slike tilstander – selv om det kan være smertefullt der og da. En forskningsstudie (2016) viste at trykkbølgebehandling er like effektivt som kortisoninjeksjon – men da uten noen skadelige bivirkninger. Trykkbølge bør derfor være et naturlig valg ved behandling av slike tilstander for pasientens skyld.

 


Les mer om de ulike behandlingsområdende som trykkbølgebehandling kan brukes på ved å klikke her.

Forskning: Effekt av trykkbølgebehandling mot finger og tommelsmerter

En studie (Yildirim et al, 2016) med 40 deltagere rammet av triggerfinger (tenosynovitt i fingre) konkluderte med at trykkbølgebehandling var like effektivt som å sprøyte inn kortison. De sier videre at dette, i motsetning til kortisjoninjeksjon, er et ikke-invasivt (tilnærmet ingen risiko) behandlingsvalg.

Hvordan utføres behandlingen?

Når man utfører trykkbølgebehandling så har man et trykkbølgeapparat og en probe. Trykkbølgebehandling fungerer ved at konsentrerte høy-energiske trykkbølger rettes inn – via proben – mot smertefulle områder og muskuløst vev rammet av subakutte, subkroniske eller kroniske plager.

 

Denne energien promoterer økt regenerasjon og reparasjon i det behandlede området på flere måter. Det er grunnet denne responsen at selve behandlingen og dagene etter behandling kan oppleves ømme og sensitive i det behandlede området.

 

Hvor mange behandlinger man trenger er avhengig av diagnosen, varighet og andre faktorer – men stort sett vil man ha hatt en god effekt i løpet av 5-8 behandlinger.

Ønsker du en time?

Hvis du ønsker utredning / behandling for din problematikk så ber vi deg om å kontakte oss for en uforpliktende samtale. Du kan også booke time online (døgnåpent).

book online knapp

TIPS: FÅ 50 KR AVSLAG PÅ DIN FØRSTEGANGSKONSULTASJON

Skriv gjerne inn «anbefalt av trykkbolgebehandlingraaholt.no» når du bestiller time online for å få 50 kr avslag på din første konsultasjon ved bruk av online booking.

 

Kilde / forskning: 

Extracorporeal shock wave therapy versus corticosteroid injection in the treatment of trigger finger: a randomized controlled study. J Hand Surg Eur Vol. 2016 Nov;41(9):977-983. doi: 10.1177/1753193415622733. Epub 2016 Sep 28.