Quadriceps (framside av lår)

quadricepssmerter (vondt i framsiden av låret)

Trykkbølgebehandling av Smerter, Seneskade og Senebetennelse i Quadriceps (Framside lår)

Quadriceps er muskulaturen på framisden av låret. Quadricepsmuskulaturen og muskelfestet mot lysken / øvre låret kan rammes av muskelsmerter, seneskade og senebetennelse. Trykkbølgebehandling brukes mot stramme muskler / muskelknuter, seneskade og senebetennelse.

 

Trykkbølgebehandling er effektiv og trygg behandlingsform som kan benyttes mot en rekke diagnoser som kan gi smerter i quadriceps på framsiden av låret. Denne behandlingsmetoden har flere positive fysikalske effekter mot slike diagnoser som medfører kortere tilhelingstid og økt reparasjon i de behandlede områdene.

 

Noen av disse diagnosene i quadriceps inkluderer:

 

Myalgi / Muskeldysfunksjon / Muskelknuter i Hamstrings

Stramme og dysfunksjonelle muskler og muskelfibre kan avgi smertesignaler og ha økt smertesensitivitet ved trykkberøring / palpasjon.

Myofascielt smertesyndrom

Myofascielt smertesyndrom er karakteristisk i presentasjonen ved at det gir smerter, hypertsensitivitet i ansamlinger av muskelfibre, refererte smerter og muskelspasmer i form av muskelknuter.

Trykkbølgebehandling har klinisk dokumentert virkning mot muskelspenninger (Min ji et al, 2012)

Partiell ruptur av sener (Delvis seneavrivning)

Ved en delvis avrivning av quadriceps så kan man oppleve smerter i øvre lår og lyskeregionen på samme side som avrivningen.

Forskning har vist at trykkbølgebehandling kan være et effektivt behandlingsverktøy i diagnoser der man ser delvis avrevne sener (Hsu et al, 2017) – og at det medfører kortere tilhelingstid og symptomlindring.

Senebetennelse (TENDINITT)

Setebetennelse i quadriceps kalles for quadricepstendinitt. Tendinitt er ensbetydende med senebetennelse.

Seneskade (TENDINOSE)

Skader kan oppstå i senene i quadriceps også – og kalles for quadricepstendinose.

 


Les mer om de ulike behandlingsområdende som trykkbølgebehandling kan brukes på ved å klikke her.

Forskning: Effekt av trykkbølgebehandling mot smerter og skader i  hamstrings

Myofascielt smertesyndrom (kronisk stram og vond muskulatur) er et problem som rammer majoriteten av befolkningen – en studie fra 2012 viste betydelig bedring i form av mindre smerter og nedsatt smertesensitivitet i de musklene som ble behandlet med trykkbølgebehandling i løpet av 4 behandlinger.

Forskning har vist (Hsu et al, 2017) positiv effekt i forhold til trykkbølgebehandling av delvis avrevne sener i form av økt reparasjon og raskere tilheling.

Hvordan utføres behandlingen?

Når man utfører trykkbølgebehandling så har man et trykkbølgeapparat og en probe. Trykkbølgebehandling fungerer ved at konsentrerte høy-energiske trykkbølger rettes inn – via proben – mot smertefulle områder og muskuløst vev rammet av subakutte, subkroniske eller kroniske plager.

 

Denne energien promoterer økt regenerasjon og reparasjon i det behandlede området på flere måter. Det er grunnet denne responsen at selve behandlingen og dagene etter behandling kan oppleves ømme og sensitive i det behandlede området.

 

Hvor mange behandlinger man trenger er avhengig av diagnosen, varighet og andre faktorer – men stort sett vil man ha hatt en god effekt i løpet av 5-8 behandlinger.

Ønsker du en time?

Hvis du ønsker utredning / behandling for din problematikk så ber vi deg om å kontakte oss for en uforpliktende samtale. Du kan også booke time online (døgnåpent).

book online knapp

TIPS: FÅ 50 KR AVSLAG PÅ DIN FØRSTEGANGSKONSULTASJON

Skriv gjerne inn «anbefalt av trykkbolgebehandlingraaholt.no» når du bestiller time online for å få 50 kr avslag på din første konsultasjon ved bruk av online booking.

 

Kilde / forskning: 

Extracorporeal Shock Wave Therapy in Myofascial Pain Syndrome of Upper Trapezius Ann Rehabil Med. 2012 Oct; 36(5): 675–680.

Healing of Achilles tendon partial tear following focused shockwave: a case report and literature review. J Pain Res. 2017; 10:1201-1206.